Meditation:

Der er mulighed for at booke en time med individuel guidning i meditation.

Derudover er der mulighed for at deltage i mine kurser i meditation/mindfulness. Se kalender for næste kursus.

Jeg underviser i følgende former for meditation:

Mindfulness (fokus på åndedrættet i næsen og body-scan)

Vipassana

Åndedræts-øvelser

Chakra-meditation

Energi-øvelser

Pris:

En individuel guidning i meditation (1 time) koster: 600 kr.

Kurser i meditation: se kalender for nye kurser.

Meditations gavnlige effekter:

Forskning viser ifølge læge Sara Gottfried følgende fordele ved meditation:

1. Øger gamma-bølger i hjernen

2. Øger personens opmærksomhed/fokus (og reducerer dermed ADD/ADHD)

3. Øget neuroplasticitet i hjernen

4. Transformation af amygdala (har betydning for stress i kroppen)

5. Øger “den grå substans” i hjernen (alkohol mindsker “den grå substans”)

6. Reducerer kronisk smerte

7. Reducerer stofmisbrug

8. Reducerer angst (med 62%) og depression (med 70%)

9. Reducerer kortisol (stress-hormon)

10. Øger serotonin/dopamin (følelse af velvære)

11. Øger testoteron (bla. sex-lyst)

12. Reducerer fedt på maven

13. Gener der tænder for kræft slukkes

14. Gener der slukker for kræft tændes.

15. Ændrer mitokondrierne i kroppen (betydning for energi-niveau).

Ifølge Sara Gottfried er meditation et af de mest kraftfulde redskaber til at ændre kroppen i en positiv retning – i langt højere grad end medicin (fx. lykkepiller). Allerede ved 25 minutters meditation – 3 dage om ugen – kan man observere gavnlige effekter.